Frisse start voor frisse scholen

Afgelopen maanden kampten veel scholen met klachten over het binnenklimaat. Sommige scholen waren zelfs genoodzaakt om een tropenrooster in te voeren. Het roept de vraag op wat het kwaliteitsniveau van een toekomstbestendig nieuw schoolgebouw moet zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn. HEVO ontwikkelde een kwaliteitsstandaard die eenvoudig in het primair en voortgezet onderwijs toepasbaar is.

Lees hier het artikel van HEVO uit schooldomein 1: