Nieuw- en verbouw Technova College

Op 29 september heeft de nieuw- en verbouw van het Technova College te Ede zijn hoogste punt bereikt. M3V heeft hiervoor samen met de school zowel het onderwijs- als het huisvestingsconcept ontwikkeld, en voert nu het aanbestedings- en projectmanagement t/m oplevering. Het gebouw gaat hét techniekonderwijs van de toekomst op mbo-niveau in de regio huisvesten.

De praktijk van het techniekonderwijs komt in moderne leerwerkbedrijven letterlijk in de etalage van het gebouw te staan. Met in het hart een Innovatieve Werkplaats waar samen met het bedrijfsleven aan nieuwe producten zal worden gewerkt. Het gebouw zelf wordt met behulp van de modernste technieken één van de intelligentste schoolgebouwen van zijn generatie. Hoe dat is gedaan, kunt u ervaren en kennis van nemen bij het Smart@School Event dat o.a. M3V organiseert in de Living Space Experience in Nieuwegein. Lees hier meer.