M3V, 20 jaar creatief en vernieuwend

Al 20 jaar lang maakt M3V de ambities waar van gemeenten, schoolbesturen, sport- en cultuurinstellingen, opvang- en zorgaanbieders. Met al deze ervaring staat ons team die partijen bij op het gebied van innovatieve onderwijshuisvesting en duurzaam maatschappelijk vastgoed. We vieren ons jubileum graag met een bijdrage aan Stichting Leergeld.

M3V start in 2002 met de advisering van vooral gemeenten, schoolbesturen en andere maatschappelijke instellingen. 20 jaar later zijn oprichters Krijno van Vugt en Harry Vedder nog steeds van de partij en is Moreen Oud toegetreden als partner. En staan we nog steeds voor creatief, innovatief, onderzoekend en vernieuwend denken en werken. Hiermee hebben we samen met onze opdrachtgevers duurzame huisvesting gerealiseerd en uiteenlopende beleidsvisies opgesteld. Bovendien hebben we die opdrachtgevers begeleid in de aanbesteding en ontwikkeling van hun ambities en plannen.

Ook hebben we een bijdrage mogen leveren aan scholen, sportaccommodaties en ander maatschappelijk vastgoed in het hele land, variërend van de eerste VO-school gebaseerd op het Living Building Concept en de eerste TCO-aanbesteding tot de eerste circulaire sporthal. Projecten die we konden realiseren dankzij trouwe en ambitieuze opdrachtgevers die met ons op zoek gingen naar manieren om hun ambities waar te maken. Met als uiteindelijke doel: gezonde, duurzame leeromgevingen creëren voor alle kinderen.

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Zij kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn en staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen laten meedoen. Dankbaar vieren we ons 20-jarig bestaan met een bijdrage aan Stichting Leergeld.