Kinderen meer laten bewegen door aanpassing van de leeromgeving

Kinderen zitten te veel en bewegen te weinig. Met een flexibele, effectieve en dynamische schoolinrichting leveren we een bijdrage aan de gewenste en noodzakelijke verandering!

Als professionele producent en inrichter van scholen gaat dit belangrijke vraagstuk natuurlijk niet aan ons voorbij. Presikhaaf Schoolmeubelen heeft effectieve, maar vooral goed in de praktijk toepasbare zit/sta-oplossingen. Met de speciaal ontwikkelde lesprogramma’s van onze samenwerkingspartners Zit met Pit! en Schooljudo.nl kan de bewustmaking, dat meer bewegen voor kinderen een must is, nog eens extra onder de aandacht gebracht worden.

Wij hechten veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten op de fysieke gesteldheid en het leervermogen van kinderen wanneer zij meer bewegen/minder zitten. Daarom ondersteunen wij, met het beschikbaar stellen van onze zit/statafels en bewegingsmeters, het wetenschappelijk onderzoek van de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Een driejarig onderzoek waarbij basisschoolleerlingen de vrije keuze gegeven wordt om te zitten of te staan op school.

Samen met onze inmiddels zeer gewilde AdjusT-Table zit/statafel bieden wij ook actieve, verantwoorde zitoplossingen aan, zoals de RAY-stoel. Een stoel die goed zitten ‘motiveert’ door zijn speciale ergonomische en flexibele zitting. Ook een combinatieopstelling van de AdjusT-Table met een Deskbike of Ongo kruk is denkbaar. Met deze prachtige oplossingen krijgt de leeromgeving een dynamisch en sportief karakter.

Presikhaaf Schoolmeubelen en haar partners kunnen voor u een rol van betekenis spelen om de leeromgeving zo in te richten dat je tijdens de lessen in beweging kunt komen. Deze verandering bevordert een snelle opname van de lesstof, zodat de kinderen hun talenten volledig tot hun recht kunnen laten komen.

Weten hoe? Neem dan contact op met één van onze Onderwijs Inrichtingsspecialisten in uw regio via www.schoolmeubelen.com/inrichtingsspecialisten of onze Customer Service via tel.nr. 026 – 3 685 685 voor het maken van een afspraak of bezoek aan onze vernieuwde showroom!