Integrale samenwerking

Wat is het voordeel van samenwerken binnen een design/engineer & build team? Alle partijen van verschillende disciplines werken al vanaf een vroeg stadium integraal met elkaar samen en niet naast of na elkaar. Het traject van ontwerpen en bouwen wordt geheel uit handen genomen. De opdrachtnemer neemt alle verantwoordelijkheid en risico’s van de opdrachtgever over.

Door goede communicatie wordt sneller beslist hetgeen de doorlooptijd van het bouwproject verkort.  Integrale samenwerking zorgt er voor dat je als team slimmer wordt en de kwaliteit van je product stijgt en de faalkosten dalen. De inbreng van de opdrachtgever en gebruiker in het team wordt gewaardeerd en is altijd welkom.

Het ontwerp en eindresultaat is bij SMT dan ook nooit een compromis, maar juist het resultaat van creatief, innovatief en intensief samenwerken. Het is een afspiegeling van alle afspraken die je als ontwerp- en uitvoeringsteam integraal met elkaar hebt gemaakt; een complete aanbieding om de ambitie voor een hoogwaardig en passend gebouw te realiseren. De input van iedere partner is hierbij nodig om te komen tot de realisatie van een duurzame excellente leeromgeving.