Integraal Kindcentrum De Twijn wordt ‘beweegschool’

Tieners die minder en minder bewegen. Scholen die niet voldoende gymlessen kunnen geven. Stilzitten is een deel van onze cultuur geworden en dat moet anders. Bewegen moet integraal onderdeel worden van het onderwijs en dat kan in de beweegschool. Het gebouw daagt de kinderen uit, ze komen in beweging zonder dat de leerkracht daar iets voor hoeft te doen.

Voor Integraal Kindcentrum De Twijn gaat dit werkelijkheid worden. Naar verwachting wordt in oktober 2019 gestart met de bouw van deze nieuwe school die volop is uitgerust met beweegplekken. Waar de kinderen zelf kunnen kiezen om klimmend of met de trap naar boven te gaan. Waar ze in ringen en touwen kunnen gaan hangen om hun energie kwijt te raken en waar ze een rondje om de tribunetrap kunnen rennen en met ballen in baskets kunnen gooien. De vormgeving van het interieur daagt kinderen uit in beweging te komen. Zo ondersteunt het gebouw de visie van PIT Kinderopvang & Onderwijs dat bewegen een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen.

Bewegen moet weer onderdeel uit gaan maken van de normale dingen die kinderen graag doen. In de ‘beweegschool’ kunnen kinderen hun eigen uitdaging aangaan en grenzen verkennen. Topos heeft voor Integraal Kindcentrum De Twijn een uniek concept ontwikkeld wat bewegen weer terugbrengt in de natuur van het kind. Zowel cognitieve als motorische vaardigheden worden hiermee verbeterd. De opgave kinderen meer te laten bewegen wordt daarmee niet teruggelegd naar de leerkrachten maar naar de plek waar het hoort…bij de kinderen zelf.