Integraal Huisvestingsplan

Vanuit een visie op onderwijs, zorg en opvang naar toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen stellen hogere eisen aan uw onderwijshuisvesting. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van gepersonaliseerd leren, de ontwikkeling van integrale kindcentra, toenemende duurzaamheidseisen en vraagstukken omtrent leerlingendaling. Gezien deze ontwikkelingen is inzicht in de toekomstige vraag naar onderwijshuisvesting noodzakelijk. Het gezamenlijk tot stand brengen van een langjarig IHP geeft inzicht in de lokale situatie en zelfs per wijk of buurt. Een goede analyse van de omgeving, gekoppeld aan de toekomstige verwachtingen, maakt dat schoolbesturen en gemeenten strategische keuzes kunnen maken over welk toekomstbestendig aanbod gewenst is.

Het is een uitgelezen kans om aan te sluiten bij de thema’s van de LEA en de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Zowel voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs als voortgezet onderwijs. Dit zijn vaak verschillende processen die onderling wel raakvlakken hebben, financieel (vanuit één budget) maar ook inhoudelijk (doorstroom, tienercollege etc.). Zo biedt het IHP alle partijen de mogelijkheid om op korte en lange termijn proactief huisvestingsbeleid te voeren. Een IHP is daarmee niet langer alleen een instrument dat gebaseerd is op vierkante meters en meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s), maar een strategisch en bijdrage leverend document. Klik hier voor meer informatie.