IKC de Werf wordt eindelijk gebouwd

Na een lang traject rond het verkrijgen van de omgevingsvergunning (een Wabo-traject) en noodzakelijke bezuinigingsronden, konden de opdrachtgever en aannemer overgaan tot ondertekening van de aannemingsovereenkomst. De bouw van IKC de Werf start nu eindelijk en iedereen heeft er ook zin in! Het gehele proces van Programma van Eisen tot oplevering wordt begeleid door BOAadvies in samenwerking met de gemeente Zaanstad en de gebruikers van de nieuwe IKC.

De Werf is bezig met nieuwbouw. Het gebouw waarin we nu zitten is niet meer van deze tijd en te klein. De Werf heeft zich duidelijk uitgesproken over de gewenste grootte van de school. Wij willen niet groter worden dan 320 leerlingen. Dit om het kleinschalige karakter van de school te behouden maar ook de mogelijkheden die wij wensen te kunnen betalen. In het nieuwe gebouw zien wij graag een muzieklokaal, een handarbeidlokaal en een grote keuken. Bovendien moet het een gebouw zijn dat bij het karakter van de school past. Hoe wij ons nieuwe IKC zien wordt goed door dit filmpje verbeeld
Opdrachtgever is, naast de gemeente, Stichting de Werf voor onderwijs op grondslag van vrije persoonlijkheidsvorming.

Peter de Hart namens de Werf, Erwin Fraikin namens BOAadvies en de aannemer Matthew Verkaik namens Hillen en Roosen Bouw BV