Het gebouw als basis voor een leven lang bewegen

Foto: Virklund

Uit recent onderzoek blijkt dat basisschoolleerlingen steeds minder goed presteren tijdens de gymles. Ook zijn steeds meer kinderen te dik. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus de PO-Raad. Bewegen is immers belangrijk voor de gezondheid en de prestaties van kinderen. En als kinderen jong met bewegen beginnen, profiteren ze daar hun hele leven van.

Veel scholen zien dat er werk aan de winkel is en besteden steeds vaker aandacht aan een actieve leefstijl. Schoolpleinen worden uitdagender gemaakt, waardoor kinderen getriggerd worden om te gaan bewegen. Maar de inrichting van het schoolgebouw zelf wordt nog vaak vergeten. Terwijl juist daar volop kansen liggen. Want ook de binnenruimtes van een school kunnen zodanig worden vormgegeven en ingericht dat ze kinderen uitdagen om in beweging te komen.

Een andere blik op wat het gebouw daarvoor aan mogelijkheden biedt, helpt dan. Dit vraagt namelijk geen extra inspanning van het onderwijzend personeel; de inrichting van het gebouw daagt de kinderen uit. Hierdoor zullen ze zich als vanzelf beter motorisch ontwikkelen.

Momenteel is Topos bezig met het ontwerp voor een integraal kindcentrum in Alblasserdam, waarin volop aandacht is voor beweging. Zo komen er Ninja-toestellen in de gangen, waar kinderen in ringen en touwen kunnen hangen. Er komen plekken waar ze met ballen kunnen gooien en naast de trap komt een klimwand. Kortom, allemaal spannende plekken die de leerlingen uitdagen om te gaan bewegen.

Nu ook in Nederland meer ruimte in de onderwijsbudgetten komt, is dit een gouden kans om het ontwerpen van schoolgebouwen met een andere blik te benaderen.