Brede school Asperen: verbindende schakel tussen twee stadsgebieden

Het architectenteam van Van Hoogevest Architecten (Ana Maria Magdalinoiu en Herman Bakker, Ron Verduijn) heeft het afgelopen jaar vier tenders gewonnen voor brede scholen en kindcentra: in Leusden, Hoogeveen en twee brede scholen in Asperen en Heukelum in samenwerking met aannemersbedrijf P. Van Leeuwen. Het ontwerpproces voor alle vier projecten wordt in hoog tempo doorlopen. In Asperen is de eerste paal al de grond in gegaan.

In de brede school van Asperen worden drie gebruikers gehuisvest: de Christelijke Basisschool De Open Poort, de Openbare Basisschool de Zandheuvel en een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van de Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN).

Lees verder onder de foto’s

Integraal ontwerp
Door een compacte opbouw en efficiënte indeling van de plattegrond is het de architecten gelukt om het programma en de techniek binnen het beschikbare budget samen te brengen in een integraal ontwerp. De twee basisscholen en de SKCN hebben ieder eigen clusters met eigen toegangen voor de bovenbouw op de verdieping. Ze zijn ondergebracht ter weerszijden van een centraal hoger opgaand middengebied met de hoofdentree. In deze hoge ruimte, die is af te sluiten van de aangrenzende scholen, voorziet een tribunetrap in mogelijkheden om de ruimte voor meer doeleinden te gebruiken, ook buiten schooltijden.

Concept
Het architectonisch concept refereert met zijn horizontale gelede bouwmassa aan de stadsmuren van het middeleeuwse Asperen en met zijn hoge gevelopening in de oostgevel aan de oude Heukelumse Poort. Het nieuwe schoolgebouw ligt juist op de grens van de historische stadskern en de naoorlogse uitbreidingswijk en vormt met zijn eenvoudige opzet en verbijzonderingen in het metselwerk, een verrassend passende verbindende schakel tussen de twee stadsgebieden.