‘Huren als een eigenaar’

Energieneutrale Brede School Culemborg Oost wordt gerealiseerd met een bijzondere financieringsvorm. De Culemborgse Brede School Oost zal een gezond en milieuvriendelijk onderkomen bieden voor twee basisscholen, bso en een peuterspeelzaal. De 16 groeps-, 4 wissel-, en 2 speellokalen en een peuterspeelzaal komen rondom een centrale ontmoetingsruimte die nog uitgebreid kan worden door beweegbare wanden naar de speellokalen.

Pellikaan bouwt het Design & Build project, dat gerealiseerd wordt via de financieringsvorm ‘Huren als een Eigenaar’. Een beheerstichting zal het gebouw verhuren aan de instellingen. Samenwerkingspartners zijn de gemeente Culemborg, onderwijsinstellingen CPOB en OPO-R, de instelling voor kindopvang SKPC en Stichting Maatschappelijk Vastgoed.

Energieneutraal en full-electric
Het gebouw wordt energieneutraal. Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt en EPC wordt <0,5: minder dan de helft van het bouwbesluit. Daarvoor zijn maatregelen genomen in drie categorieën: energiezuinigheid, energieopwekking en warmte- en koudeopslag.

Energiezuinig door o.a. LED verlichting, hoge isolatiewaarden, lage temperatuur verwarming. Energie opwekken gebeurt met 750 m2 PV zonnepanelen. De school is full-electric: er is geen gasaansluiting nodig. Opslaan van warmte en koude gebeurt met warmtepompen en een WKO installatie. Zo kan zomerse warmte worden bewaard voor verwarming in de winter en winterse koude voor koeling in de zomer.

Pellikaan 3