Slim ontwerp met duurzame kwaliteit

Deze zomer opent de Pieter van der Plasschool haar deuren. Het nieuwe tweelaagse gebouw omvat een brede school van 3000 m² BVO. In het door RoosRos Architecten ontworpen gebouw, worden een basisschool, een kinderdagverblijf/peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een gymzaal ondergebracht.

RoosRos heeft gekozen voor een compact gebouw met een slimme hoofdstructuur rondom een centraal hart. Daarbij is het historisch karakteristieke deel van de school geïntegreerd in de nieuwbouw. Simon Hanemaaijer, architect: “Hergebruik was niet haalbaar vond de gemeente. Bij planvorming zagen we toch kansen om het meest karakteristieke gedeelte uit 1923 in te passen. Dat was financieel aantrekkelijk en ook de emotionele waarde van het gebouw bleef in stand. Kortom financieel, emotioneel en duurzaam.”

Het plan is in drie bouwdelen opgeknipt. Het bestaat uit de renovatie, een nieuw gedeelte en de gymzaal. Het slimme ontwerp levert veel duurzame kwaliteit op. Veel aandacht ging uit naar licht en lucht – een deel van de lokalen is tot wel vijf meter hoog. De pc-cellen zijn geïntegreerd in de leienbekleding van het dak.

De bouw van de brede school neemt circa 10 à 11 maanden in beslag.