Gom Onderwijs wil cum laude slagen voor schoonmaak

Schoonmaakbedrijven krijgen steeds meer te maken met specifieke wensen van opdrachtgevers in het onderwijs. Het zijn wensen die veel verder gaan dan de basisbehoeften. Daarmee is de schoonmaak van scholen meer en meer een specialisme geworden. Directeur Michel van den Berg van Gom Onderwijs: “We willen dé sectorspecialist voor het onderwijs worden.”

Het is het ultieme doel waarvoor Gom Onderwijs zichzelf heeft gesteld: bijdragen aan een excellente leeromgeving. Een ambitieus doel, erkent Michel van den Berg: “Dat doen we niet van vandaag op morgen, nee. Maar het is wel een realistische doelstelling. Schoonmaak is een essentieel onderdeel van de leeromgeving. Je ziet dat ook terug in onderzoek. Daaruit blijkt dat aspecten als kleur, temperatuur en ook schoonmaak invloed hebben op de schoolprestaties.”

Er speelt meer achter de schermen om het specialisme van Gom Onderwijs te vergroten. Michel: “We gaan de komende winterperiode kijken of een aangepast schoonmaakprogramma kan helpen om de verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan minder lesuitval door zieke docenten. Ook participeert Gom Onderwijs al in lesprogramma’s. “We kijken bij scholen hoe we kunnen bijdragen aan het opleidingsprogramma. Dit gaat verder dan het plaatsen van stagiairs bij Gom. We willen écht waarde toevoegen aan het primaire proces van de school. Zo hebben we bij een aantal ROC’s ook al opleidingen waar we een deel van het lesprogramma voor onze rekening nemen.”

Kijk voor meer informatie op gom.nl/onderwijs.