Geef uw studenten de regie

Nu organisaties steeds efficiënter worden en handelingen simpeler, kunnen bepaalde acties weer bij de gebruiker neergelegd worden. Vaak vindt de gebruiker het juist prettiger niet meer afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld de afdeling administratie of een supportdesk. Anderzijds kan ook zo de werklast verminderd worden van een organisatie.

Om studenten inzicht en controle te geven, heeft Inepro als onderdeel van haar betaaloplossing de MyInepro app ontwikkeld waarmee studenten hun transacties kunnen bekijken, documenten kunnen beheren en hun schoolpas kunnen opwaarderen. Ook UCLL koos voor het identificatie- en betaalplatform van Inepro. “Met dit systeem krijgt de student de regie”, aldus docent Luc Coenegracht van de UCLL.

UCLL kiest voor betaalsysteem van Inepro
University College Leuven Limburg (BE) is in 2014 ontstaan na een fusie tussen de Katholieke Hogeschool Limburg, de Katholieke Hogeschool Leuven en Groep T. Toen bekend werd dat deze fusie ging plaatsvinden, heeft docent Luc Coenegracht gepleit voor een gezamenlijke betaaloplossing om een wildgroei aan betaalsystemen en -passen te voorkomen. Hoe dit verder verliep kunt u lezen in het artikel uit de Schoolfacilities (klik op de afbeelding):