Duurzaamheid thema bureaudag ICSadviseurs

ICSadviseurs bezocht in het licht van kennisdeling de Zernike Campus in Groningen. Daar heeft ICSadviseurs het ontwerp en de realisatie van een aantal zeer duurzame gebouwen begeleid zoals EnTranCe en de Energy Academy Europe. Hier vindt onderzoek plaats naar de duurzame energie transitie om te komen tot een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in de toekomst. Bovendien zijn beide gebouwen aardbeving bestendig. ICSadviseurs laat met deze gebouwen zien dat ze als bureau voorloopt op het gebied van de ontwikkeling van duurzame gebouwen en betrokken is bij de zo noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving.

Energy Academy Europe
De Energy Academy Europe is winnaar geworden van de internationale BREEAM Awards 2017 (categorie ‘Mixed Use & Other’). De vakjury erkent hiermee dat in Groningen een bijzonder duurzaam en ambitieus gebouw is neergezet. Door een slim ontwerp wordt in dit gebouw de energiebehoefte laag gehouden en bovendien is het gebouw in staat om meer energie te produceren dan het verbruikt. Hiermee is dit gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland. Het gebouw (14.000 m2) heeft een voorbeeldfunctie in een tijd waarin het gebruik van fossiele brandstoffen en andere vervuilende en onzuinige oplossingen tot het verleden moeten gaan behoren. Het extreem energiezuinige gebouw met het allerhoogste certificaat op duurzaamheidsprestaties, behoort tot de zogeheten BREEAM Outstanding-klasse. BREEAM is een methode van duurzaam bouwen die het milieu zo min mogelijk belast en een gezonde werk- en leefomgeving stimuleert. Bij het ontwerp van de nieuwbouw van de Energy Academy Europe is gestreefd het maximale aantal punten te behalen voor energiebesparende maatregelen. Enerzijds door de energievraag zeer laag te houden en anderzijds door zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen zon, aarde, lucht en water én logisch nadenken. In het gebouw Energy Academy Europe werken partijen samen die zich inzetten voor de transitie naar de energie van de toekomst. Dit zijn de Rijksuniversiteit Groningen met Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG), Hanzehogeschool Groningen, Energy Academy Europe, Energy Valley en het Energy Delta Institute.

Tekst loopt door onder de afbeeldingen

EnTranCe
EnTranCe (Energy Transition Centre) is de proeftuin voor toegepast onderzoek naar energie en energietransitie. De proeftuin gerealiseerd door de Hanzehogeschool op Zernike Campus Groningen maakt deel uit van de Energy Academy Europe. Hier bouwt het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen. Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door EnTranCe op te zetten. EnTranCe wil een entree zijn om van goede, creatieve ideeën en voorstellen op energiegebied succesvolle projecten en producten te maken. Voor de verdere uitwerking, ontwikkeling en projectbegeleiding van de energievoorstellen kunnen mensen, bedrijven en aspirant-ondernemers gebruikmaken van de uitgebreide technische faciliteiten die het Energy Transition Centre biedt. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de veelomvattende expertise van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Het EnTranCe is een initiatief van: BAM, GasTerra, Gasunie, Hanzehogeschool Groningen en Imtech.

Voor meer informatie belt u met Jan Willem van Kasteel van ICSadviseurs: 06-22578712.