Flexibel en circulair bouwen: het gebouw als een grondstoffenbank

Werken aan een duurzame samenleving begint nu. Dat raakt alle aspecten van het bouwproces, inclusief de opslag en het transport. De Meeuw speelt daar met een eigen ontwikkeling op in.

Planet B
Dennis Bol van de Meeuw: “Onze thema’s zijn flexibel en circulair, omdat er geen ‘Planet B’ is. We moeten meer beseffen dat de planeet ons domein is. Je ziet dat de impact van de bouw op het milieu enorm is. Het gebruik van materialen zorgt voor 50% vervuiling, de transport van goederen 20% en het energieverbruik nog eens 20%. Dus willen we minder materialen en energie verbruiken en vooral minder milieuonvriendelijk materiaal toepassen. En je ziet dat de bouw al stappen aan het maken is: we maken BENG gebouwen, zijn bezig met upcycling en recycling en zien steeds meer alternatieve (biobased) materialen. De Meeuw is traditioneel sterk in tijdelijke huisvesting en het creëren van een flexibele schil om de behoefte aan capaciteit snel op te kunnen vangen. Daarachter ligt een visie op het continu veranderen en versnellen, omdat blijkt dat niet alleen de leerlingenaantallen, maar ook het klimaat, de technische vooruitgang en visies op het onderwijs blijvend bewegen. Dan moet je je gebouw veelvuldig aanpassen om het optimale te bereiken. De woningmarkt is daar al wat verder mee. Zo hebben we het merk Nezzt ontwikkeld, dat inspeelt op de behoefte van de consument aan flexibele oplossingen. Het eerste project is in Almere gerealiseerd. Een groot voordeel van modulair bouwen is dat je de techniek in de fabriek toepast. Dat betekent dat je met weinig restafval bouwprocessen kun optimaliseren, omdat je met vooraf geproduceerde elementen verschillende systemen beter kunt integreren. Bovendien heb je minder transportbewegingen, minder CO2 en heeft het een enorme impact op het grondstoffenvervoer. Op de locatie zelf kan de flexibele school, of het dorpshuis op elk moment aangepast worden. Het adaptief vermogen is oneindig, omdat je naar behoefte kunt groeien en krimpen. Wat niet meer nodig is wordt teruggenomen, hergebruikt of gerecycled. Een goed voorbeeld is de tijdelijke huisvesting van Hyperion, die in zijn geheel is verplaatst en fasegewijs geupdate en hergebruikt.”

Teruggeven
“Wij zien dat we als bouwbedrijf veel meer als een transformatiebedrijf gaan werken. Gebouwen of gebouwdelen die terugkomen worden via een efficiënt industrieel productieproces opnieuw gereed gemaakt voor een nieuwe bestemming. Op die manier richten we ook steeds meer onze afspraken met onze leveranciers in. Zo werken we nu heel intensief en innovatief samen met Dus Architecten uit Amsterdam. Met Actual, het 3D label van het Amsterdamse architectenbureau, ontwikkelen we samen een digitaal ontworpen en 3D geprinte gevel die 100% bestaat uit recyclaat.
Die ontwikkeling zet een cruciale stap richting de optimalisatie van het bouwproces én onze ambitie om 100% circulair te worden. Het basisproduct is al recyclaat. Dan denk je vanuit een spaarbank van materialen en gebruik je zonder te vernietigen. Alles moet niet alleen demontabel zijn, maar remontabel, zonder waardeverlies. Bovendien kun je door het gebruik van 3D printtechnologie op het gebied van design en inrichting optimaal inspelen op de wensen en eisen van klanten ten aanzien van vormgeving. Als het niet meer nodig is kan het worden versnipperd en gebruikt worden om een nieuwe gevel te printen. Zo ontwikkelen we met partners onze visie in vernieuwende bouwmethodieken, door de stappen in het bouwproces te reduceren en te transformeren naar circulaire en vernieuwende toepassingen. In die ontwikkeling zijn materialen aanpasbaar, verplaatsbaar, opnieuw inzetbaar en daardoor ook beter betaalbaar. Dan kun je dat luxe gebouw met die permanente uitstraling toch betalen, ondanks een vaak kortere gebruiksperiode. Wij vinden ook dat alle partijen in de keten moeten samenwerken om het beste uit de markt te halen. Stel je een 3D geprinte gevel van gebruikte shampooflesjes voor, waarbij het regenwater in de gevel wordt opgevangen, pv-cellen bevat en bijvoorbeeld elektra en infrastructuur zijn geïntegreerd. Het is geen fantasie; de eerste stappen zijn we al aan het maken!

Klik hier voor meer informatie of kijk op demeeuw.com.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.