Innovaties uit de markt – Partners van Schooldomein inspireren elkaar

De essentie van Schooldomein is dat de markt een belangrijke bijdrage levert aan innovaties in het onderwijs. Uit de rondgang langs vele schoolgebouwen blijkt steeds weer dat beleving een belangrijke waarde wordt. Beleving heeft te maken met alle aspecten rond de inrichting van het gebouw, of het nu om veiligheid of een goede akoestiek gaat.

Tekst Sibo Arbeek  Foto Martine Sprangers

Met meer dan 30 partners groeit de mogelijkheid om niet alleen te innoveren, maar ook te verbinden. Het experiment Skills Lab in RSG Thamen in Oudhoorn demonstreerde al dat marktpartijen een toegevoegde waarde hebben wanneer ze al vroeg in het proces worden betrokken. In het nadenken over het programma van eisen spelen waarden als kleur, binnenklimaat, bereikbaarheid en toegankelijkheid en bewegen een belangrijke rol. Bedenk dan dat waarden als geluid, vloer, kleur of klimaat elkaar beïnvloeden en versterken en het bewijs is geleverd dat samenwerking aan de voorkant tussen partijen die traditioneel pas aan het eind van een huisvestingsproces worden betrokken bewezen meer oplevert.

Innovatie en good practises
Schooldomein communiceert via het blad en de verschillende media good practises en innovaties uit de markt. Om de kansen voor opdrachtgevers en marktpartijen te vergroten vond onlangs de eerste kennissessie plaats in de prachtige ruimte van JHK Architecten in Utrecht. Na inleidingen van voorzitter Edward van der Zwaag en hoofdredacteur Sibo Arbeek werd onder leiding van ICSadviseur Merel de Boer gewerkt aan thema’s waarop geïnnoveerd en samengewerkt kan worden. Daarbij waren de hoofdthema’s Open, Persoonlijk, Talent ontdekken, Gezondheid, Trots en Duurzaam. In de eerste ronde reageerden de partners vanuit de inhoud op deze thema’s. In de tweede ronde werd ingezet op de fysieke en huisvestingsaspecten van de thema’s. Tenslotte mochten de partners op twee uitwerkingen inzetten, waarop ze graag de komende tijd willen innoveren en samenwerken. Deze zijn in het onderstaande kader uitgewerkt:

Inhoud Fysiek
leerdomeinen en kenniscentra van – betekenisvolle – omgeving naar gebouw werken
thuisgevoel design
flexibiliteit en multifunctionaliteit energie
balans tussen ruimtelijkheid en geborgenheid Circulair
leren op maat bewegen en frisse scholen
innovation playground uitstraling

 

De komende tijd ontwikkelt Schooldomein een aantal publicaties waar bovenstaande thema’s een rol spelen. Bovendien wordt weer ingezet op nieuwe experimenten, waar partners van Schooldomein samenwerken in de ontwikkeling van specifieke leeromgevingen.