Energieneutraal IKC Doetinchem officieel geopend

In het Noorderlicht gaan basisschool, kinderopvang, buurtwerk en het wijkgroenbedrijf samen in één gebouw.

RoosRos Architecten heeft een herkenbaar, krachtig en modulair gebouw ontworpen. Dat past in de omgeving en anticipeert op de schaal en de maat van het kind. De gevels zijn opgetrokken uit een lichtkleurige steen. Door de vlakwerking van het metselwerk ontstaat een prettig ritme. De kozijnen – met open en gesloten delen – zorgen voor een ingetogen dynamiek.

Doorgaande leerlijn
In het Noorderlicht staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. “Een doorgaande leerlijn van 0-12 jaar, dát is de visie van de gebruikers en het concept van dit ontwerp. De speelruimte van de kinderopvang sluit naadloos aan op het leerplein van de onderbouw, dat vervolgens weer aansluit op de midden- en bovenbouw. Via de leerpleinen meanderen leerlingen rondom het bruisende hart. De heldere structuur draagt bij aan een goede functionaliteit, overzichtelijkheid en sociale veiligheid,” licht architect Henno Westeneng toe.

Energieneutraal
Opdrachtgever en gebruikers hadden, bij de DBM-aanbesteding, ambitieuze kaders geformuleerd om een duurzaam, toekomstbestendig gebouw te realiseren. Op basis van een berekening van de Total Cost of Ownership (TCO) hebben de ontwerp- en bouwpartners ingezet op een gebouw met een lage exploitatielast. En met resultaat. Het Noorderlicht heeft een GPR van 8,4 en een EPC van -0,09. Daarmee is het gebouw energieneutraal.

“De EPC waarde is gehaald door onder andere technieken uit het passiefhuis concept toe te passen en de installatie te koppelen met het naastgelegen zwembad”, aldus Frans van Heemst, projectmanager van RoosRos architecten: “De PV-cellen en het mossedumdak maken de duurzaamheid ook visueel zichtbaar.”

Flexibiliteit
Het nieuwe centrum is ook op andere vlakken duurzaam en toekomstbestendig. Het gebouw is constructief vrij indeelbaar. De constructie is voorbereid op een extra verdieping en de prefab gevel is volledig demontabel. De plug-and-play klimaat- en elektra-installatie is per stramien aanpasbaar. Zo kan het kindcentrum in de toekomst eenvoudig in- of uitgebreid worden.