Luchtzuiverende planten in de klas, werkt dat echt?

Tekst: Irma Thijssen, RVO.nl, namens Green Deal Scholen

Er zijn diverse initiatieven om met ‘luchtzuiverende planten’ in de klas de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Wat zijn de voordelen van groen precies? En kunnen planten ook binnenmilieuproblemen zoals een hoge CO2 concentratie oplossen?

Planten in de leefomgeving hebben een aantoonbare positieve invloed op het welzijn. Leerlingen en leerkrachten beoordelen lokalen met planten hoger dan lokalen zonder planten. Het gaat dan om de belevingswaarde. Verder kan het verzorgen van planten de betrokkenheid van leerlingen bij hun leeromgeving verhogen.

Effect op de binnenlucht
Wat de luchtzuiverende werking betreft: planten hebben CO2 nodig en produceren zuurstof. En verlagen zo het CO2 gehalte in een lokaal. En er bestaan planten die vluchtige organische stoffen, zogenaamde VOS, en formaldehyde afvangen. Het effect van planten op de CO2-concentratie en op het afvangen van stoffen is echter bijna te verwaarlozen. In een klas zijn zoveel planten nodig voor een meetbaar effect, dat er weinig ruimte meer over zou blijven om les te geven. Daarnaast hebben planten ook nadelen. Zo vangen de bladeren veel stof op, wat extra schoonmaak vergt. Ook bestaat het risico van schimmelgroei. En sommige planten kunnen allergische reacties veroorzaken.

Groen schoolplein
Vergroenen van de school is een goed idee, vanwege het positieve effect op het welzijn van leerlingen en leerkrachten. Ons advies is om dat buiten te doen: met een groen schoolplein.

Goede ventilatie
Als er echt binnenmilieuproblemen zijn, zoals een te hoge CO2-concentratie, kunnen schoolbesturen die alleen goed oplossen op gebouwniveau en met een goed ventilatiesysteem. Daarbij is het belangrijk om een systeem te kiezen met warmteterugwinning en CO2-sturing, en te zorgen voor goed beheer en onderhoud.

Green Deal Scholen
Meer informatie over duurzame, gezonde en betaalbare scholen vindt u op www.greendealscholen.nl en rvo.nl/frissescholen. U kunt contact opnemen met de Green Deal Scholen Helpdesk via info@greendealscholen.nl of 085 – 3032602 (ma t/m do).

Schoolbesturen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Green Deal Scholen Advies. De subsidie is bedoeld voor het inhuren van extern advies en bedraagt 50% van de advieskosten, tot een maximum van €3.500,-. Per schoolbestuur kan één subsidieaanvraag worden gehonoreerd. Aanvragen kan via www.greendealscholen.nl of direct via www.rvo.nl/gds.