Energielabel A++++ IJdoornschool Amsterdam

SMT Bouw & Vastgoed heeft de meest duurzame groene school van Amsterdam gerealiseerd! AVEB Adviesbureau voor Energiebesparing heeft Energielabel A++++ vastgesteld. Energielabel A++++ is het hoogst haalbare Energielabel. IJdoornschool loopt daarmee flink vooruit op de gestelde eisen van de Europese en nationale regelgeving.

Van SMT Bouw & Vastgoed werd door de Gemeente Amsterdam gevraagd een klimaatneutraal gebouw te realiseren, die voldoet aan Frisse scholen klasse A en een beperkte milieulast heeft over de gehele levenscyclus. Een onderwijsgebouw met als doel het verhogen van de leerprestaties, verlagen ziekteverzuim, kostenbesparing in de exploitatiefase en de bewustwording van leerlingen met duurzaamheid. De IJdoornschool in Amsterdam is een multifunctioneel basisonderwijsgebouw en beschikt over 17 klaslokalen, een speelzaal, een ouderkamer, een sporthal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang met een totaaloppervlakte van bijna 3.000 m2 BVO en is opgeleverd met een EPC waarde van 0,0 ! Hiermee is SMT verder gegaan dan wat er in de uitvraag gesteld was en is Frisse Klasse A behaald. Het Energielabel A++++ laat de energieprestatie van het onderwijsgebouw zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Het Energielabel is het bewijs dat SMT hoge ambities heeft uitgewerkt in een prachtig duurzaam onderwijsgebouw, een ruimte voor leren en ontmoeten. Tevens is de IJdoornschool een van de snelst gebouwde school van Nederland. Een gedegen Lean Planning heeft hieraan bijgedragen.

Lees meer over dit project.

Zie certificaat hieronder: