Bepaal uw duurzaamheidsambitie

Een enkele keer heb je als bestuur en team van een school de kans om nieuwbouw te realiseren of een bestaand schoolgebouw grondig te renoveren. Naast de vele vragen die beantwoord moeten worden over wat er nu eigenlijk gebouwd moet gaan worden, het programma van eisen, zijn er vragen over hoe duurzaam de nieuwe school moet worden.

Hoe komen we tot een duurzame school? Welke keuzes kunnen daarin worden gemaakt en wat kosten die keuzes eigenlijk? Of verdienen de duurzame maatregelen zich in de exploitatie terug? Hoe verhouden investeringen zich tot het Total Cost of Ownership? Het zijn herkenbare vragen welke in ontwerpprocessen regelmatig gesteld worden. Topos Architecten heeft daarom, in samenwerking met adviesbureau DGMR, de Topos Dubo-tool ontwikkeld. Per onderwerp van GPR Gebouw komen de belangrijkste duurzaamheidsaspecten systematisch aan bod. Verschillende maatregelen die mogelijk zijn worden inzichtelijk gemaakt en aangegeven wordt wat eventuele meerkosten zijn. De DUBO-tool helpt schoolbesturen en ontwerpteams keuzes in duurzaamheid te maken en daarmee de ambitie op dat gebied vast te leggen. Door dit aan het begin van het proces te doen, weten partijen waarop ingezet wordt als het om duurzaamheid gaat en zijn de verschillende maatregelen vanaf het eerste moment in het ontwerp goed te integreren. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een goed gebouw. Met de Topos DUBO-tool weet je waar je over praat.