Een nieuwe school in het oude centrum van Asperen

In het historische centrum van Asperen is een nieuwe, brede school gerealiseerd. De in totaal 240 leerlingen van CBS De Open Poort en OBS De Zandheuvel ontmoeten elkaar via de centrale poort, maar krijgen gescheiden van elkaar les in een van de twee vleugels van het nieuwe gebouw.

Realistisch plan
Bij het realiseren van dit project was het een uitdaging de programma’s van eisen van beide scholen in de korte beschikbare tijd om te zetten in een realistisch plan. “We hebben de projectteams van beide scholen in een bus gezet om van andere projecten te leren,” zegt Jaco de Wildt, vanuit bbn adviseurs verantwoordelijk voor het projectmanagement bij het realiseren van deze brede school. “We hebben drie verschillende brede schoolconcepten bezocht. Daar hebben we in de praktijk kunnen zien en kunnen horen hoe ze er omgingen met het samenleven en samenwerken in één gebouw.”

Design en build
Jaco: “We hebben bij dit project bewust gekozen voor een design en build contract. Van Hoogevest architecten fungeerde als het gezicht van de aannemer en was het eerste aanspreekpunt van de scholen. Dat liep erg goed. Op deze manier hadden we een aannemer die de opgave goed begreep en die altijd met een open blik keek naar de mogelijkheden om het ontwerp te optimaliseren.”