Pilot innovatief prestatiecontract succesvol afgerond

LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) uit Rotterdam werkt sinds kort met een innovatief prestatiecontract aan duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat. De onderwijsorganisatie heeft enerzijds op slimme wijze harde afspraken gemaakt over onderhoud. Anderzijds geeft zij ruimte voor advies aan de samenwerkingspartners door te focussen op duurzame innovatie.

LMC-VO is hiermee één van de koplopers in onderwijsland. Zij kreeg advies van de GGD en een specialistisch adviesbureau om te komen tot prestatiecontracten voor een beter binnenklimaat én goede energieprestaties. In de periode tussen 2014 en 2019 startte GGD GHOR Nederland, de landelijke vereniging van de GGD’en en GHOR-bureaus, dit ondersteuningsprogramma. Zij deed dit in opdracht van het ministerie van IenW als bijdrage aan de Green Deal Scholen. Op de website www.greendealscholen.nl staan veel praktijkervaringen en innovatieve voorbeelden.