Kindercentrum De Buut: Toekomstgericht samenwerken onder één dak

Voor kind èn leerkracht een moderne speel-, leer- en werkomgeving. Kinderopvang, basisschool en naschoolse opvang op één locatie. Dat waren de speerpunten voor de nieuwbouw van ‘De Buut’ in Nijmegen. Nog voor de start van het nieuwe schooljaar leverde BUKO Huisvesting het gloednieuwe kindercentrum op.

Voor leerlingen van OBS De Buut begon het nieuwe schooljaar extra spannend. Zij kwamen voor het eerst in een prachtig nieuw schoolgebouw, samen met de buitenschoolse opvang én het kinderdagverblijf. De Buut nam deze zomer hun nieuwe schoolgebouw in gebruik. Het schoolbestuur is blij met de tijdige oplevering voor de start van het nieuwe schooljaar.

Nieuwbouw noodzakelijk
Basisschool de Buut in Nijmegen was gehuisvest op twee locaties. De schoolgebouwen waren verouderd en niet goed  aan te passen aan de moderne eisen. Het schoolbestuur koos voor nieuwbouw. Passend bij het dynamische onderwijslandschap wilde de Buut zich tevens ontwikkelen tot kindercentrum: basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang op dezelfde locatie.

Toekomstbestendige accommodatie door flexibele bouwmethode
BUKO Huisvesting realiseerde in korte tijd de nieuwbouw van De Buut in samenwerking met Conexus, HEVO, KION en Bulkens Architecten. Het gebouw is op basis van de  Engineer & Build methode ontwikkeld. Het in systeembouw uitgevoerde kindercentrum sluit goed aan op de ontwikkeling van het moderne onderwijs om flexibel les te kunnen geven. Kinderen kunnen in kleine groepjes werken en spelen, maar ook in grote groepen tegelijk.

De ventilatie is afgestemd op de eisen van Frisse Scholen klasse B en wordt per groepsruimte CO2-gestuurd. De gemiddelde GPR-score bedraagt 8,0.

Snelle bouwtijd: 7 maanden
De complete nieuwbouw startte in februari jl. en werd in augustus turnkey opgeleverd. De basisschool telt o.a. diverse klaslokalen, leerpleinen, een speellokaal met podium, mediatheek en een kindercollegezaal. De kinderopvang bestaat uit een drietal groepsruimten voor kinderen van 0-4 jaar, inclusief slaapruimte.

Bekijk de projecten van BUKO op www.scholenvanbuko.nl.