Een adaptief huis voor onderwijs, opvang en peuterspeelzaal

Vier organisaties samenbrengen in een slim en adaptief gebouw. Dat was de uitdaging van de bestuurders en directies van de beide scholen, de Gaspard de Coligny en de Montini school. Na een lang traject werd dit schooljaar de Noorderbreedte door de scholen, kinderopvang en peuterspeelzaalorganisatie in gebruik genomen. De hoofdrolspelers aan het woord.

Het gesprek vindt plaats op de Noorderbreedte aan Oude Werf 5 in Baarn, waar bestuurder Bart Sonnenberg van PCBO Baarn-Soest, Marleen Remmers van Het Sticht en projectmanager Arjen Huiden van ICSadviseurs terug- en vooruitblikken. Marleen: “In 2006 nam de gemeente Baarn het besluit om woningen in de Noordschil te ontwikkelen, waar ook deze brede school een plek moest krijgen.” Bart knikt: “Eigenlijk zijn de eerste ideeën al gevormd in de jaren ’90, toen ik met Kees Timmers (bestuurder van Het Sticht) sprak over de kwaliteit van onze bestaande huisvesting. Het jongste schoolpand in Baarn was al ouder dan 40 jaar en er moest iets gebeuren. We hebben toen alle raadsleden rondgeleid en dat was confronterend gezien de staat van onderhoud van alle panden.”

Gemeentewerf
“Op een gegeven moment is de gemeente goed aan de gang gegaan en heeft voor verschillende scholen nieuwbouw gepleegd. Eigenlijk hebben we nu alleen nog maar drie oude centrumscholen die wachten op renovatie of nieuwbouw of maatregelen zodat de exploitatie gunstiger wordt. Baarn groeit niet of nauwelijks qua inwoneraantal. De geplande ontwikkeling van de Noordschil zou op termijn voor extra leerlingen voor de Noorderbreedte moeten zorgen. De ontwikkeling van de Noordschil is door de gemeente Baarn vooralsnog stilgelegd. Maar op dit moment is er vanuit Amsterdam weer een redelijke toeloop van jonge gezinnen. We hebben met de gemeente lang naar een goede plek gezocht en kwamen uiteindelijk uit op de gemeentewerf. De gemeentewerf is inmiddels uitgeplaatst en de grond is gesaneerd. Vervolgens is de infrastructuur goed ingericht en komt er nog een geluidscherm langs de A1. Daar liggen we namelijk vlakbij.”

Samenwerken
Kunnen twee scholen met een eigen onderwijsvisie en daarbij behorende identiteit samenwonen in een brede school? Bart: “Het antwoord is Ja! We waren samen bouwheer en hebben een beheerstichting opgezet, waarvan we gezamenlijk het bestuur vormen. Vanuit de stichting ‘Noorderbreedte’ verhuren we ook aan de andere gebruikers. Ons model van samenwerken hebben we onder begeleiding van ICSadviseurs uitgedacht en dat heeft de vorm face to face opgeleverd, met op onderdelen een hand in hand uitwerking. Dat wil zeggen dat we een gebouw hebben waarbij de beide scholen en de twee partners Versa Welzijn en KMN Kind & Co hun eigen identiteit houden, maar wel veel voorzieningen delen, zoals de algemene ruimten, het speel- en het technieklokaal. Het ontwerp is compact en kenmerkt zich door fraaie accenten aan de buitengevel met intern weinig verkeersruimte, waardoor we extra grote lokalen konden maken. Het gebouw telt twintig lokalen, verdeeld in acht clusters van lokalen en leerpleinen met ondersteunende functies. De personeelsruimten zijn nog gescheiden, maar die kosten had ik graag uitgespaard.”

Beleving
“Dat er twee teams zijn is ook wel logisch”, legt Marleen uit, “Jenaplanonderwijs werkt met stamgroepen en niet met leerstof jaarklassen, zoals de Gaspard en het is en was dus niet de bedoeling om naar een gezamenlijk onderwijsconcept toe te groeien.” Arjen knikt: “Die verschillen in onderwijs zie je ook terug in de inrichting van het gebouw en het verschillend kleurgebruik.” Marleen: “Bij de Gaspard is een leerplein een verlengde klasruimte, een stilteplek of een uitwerkingsruimte. Bij de Montini is het vooral een aanvullende ruimte waar met stamgroepen wordt gewerkt. Bij de start was duidelijk dat de scholen niet op elkaar leken, maar gedurende het traject hebben we de teams in laten zien dat verschillen in identiteit ook goed zichtbaar kunnen en mogen zijn in de inrichting van het gebouw. Bart vult aan: “Beleving speelt een belangrijke rol in de inrichting. Dat zie je terug in de kleuren en het meubilair, waarbij oud en nieuw is gecombineerd. Elke school heeft zijn eigen keuzes gemaakt met betrekking tot de inrichting, in kleur, meubilair en verdere inrichting.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.