Directiewisseling bij DGMR Bouw

Met ingang van 1 januari 2022 is de samenstelling van de directie van DGMR Bouw BV gewijzigd. Aan de inzet van Johan Koudijs als directeur komt een einde nu hij zich onder andere gaat richten op kennisontwikkeling binnen DGMR. Zijn rol is overgenomen door Christiaan de Wolf. Samen met mededirecteur Frank Jakobs gaat hij zich richten op de verdere ontwikkeling van het team bij DGMR Bouw BV en de strategische samenwerking met klanten en andere partners in de bouwbranche.

Schat aan kennis
Johan Koudijs stond aan de wieg van de advisering voor brandveiligheid en geveltechniek bij DGMR. Onder zijn leiding heeft het ingenieurs- en adviesbureau zich op deze gebieden ontwikkeld tot autoriteit in de markt. En ook nu blijft hij zich als senior adviseur inzetten om brandveilige omgevingen te creëren. Daarnaast gaat hij zich inzetten om de schat aan kennis binnen DGMR nog beter te borgen,  zodat ook in de toekomst klanten een beroep op de opgebouwde expertise kunnen doen.

Technische en strategische partner
Christiaan de Wolf heeft bij DGMR de expertise van bouw- en geveltechniek stevig op de kaart gezet. Ook zijn brede kijk en visie op de markt en op de groeimogelijkheden van DGMR en haar medewerkers vielen daarbij op. Sinds juni 2021 is hij partner en werkt hij onder andere aan de maatschappelijke toegevoegde waarde van DGMR en medewerkers. In zijn nieuwe rol als directeur bij DGMR Bouw werkt hij verder aan het versterken van DGMR als technische en strategische partner. Samen met Frank Jakobs geeft hij leiding aan een team van ruim honderd experts.

Op de foto van links naar rechts: Christiaan de Wolf, Johan Koudijs en Frank Jakobs.