Schooldomein 3: Inrichten met gevoel

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk staat het inrichten van een gebouw te vaak nog steeds aan de achterkant van de facilitaire lijn. Dat wordt nog eens versterkt door de huidige pandemie, waarbij inrichters en facilitair managers onzeker zijn over het toekomstig gebruik van het gebouw. Veel blijft onzeker, maar dominant in deze ontwikkeling is dat mensen elkaar willen blijven ontmoeten. De schoolomgeving is een plek waar je leert, werkt, verliefd wordt en je vooral sociaal voorbereidt op het toekomstig burgerschap. Dat vraagt om omgevingen waarbij aan de voorkant integraal wordt nagedacht over aspecten als beleving, gezondheid en vitaliteit. Kortom; inrichten met gevoel.