Coachen voor winst Solar Decathlon Europe

Het team Modulair Office Renovation (MOR) van de TU Delft bereidt zich voor op de internationale studentencompetitie Solar Decathlon Europe. De 52 studenten in dit team werken vanuit verschillende disciplines aan de transformatie van een inefficiënt kantoor naar een energieleverend appartement. Adviseurs van DGMR geven tweewekelijkse coachingssessies bouwfysica, duurzaamheid en brandveiligheid voor een succesvol ontwerp.

Komende maanden bouwen en testen de studenten eerst een prototype in de Green Village van TU Delft. Het prototype is gebaseerd op een appartement in de Marconi-torens in Rotterdam als voorbeeld van de stedelijke transformatie van kantoren, die voor Nederland zeer belangrijk is. Met het uiteindelijke prototype gaat het MOR-team in juli 2019 naar Hongarije om mee te doen aan de Solar Decathlon. Tijdens deze internationale competitie strijden studententeams van over de hele wereld om een woning te bouwen die energetisch onafhankelijk is en onder andere gebruik maakt van zonne-energie. Het MOR-team van de TU Delft is één van de zestien finalisten die hun inzending in Hongarije bouwen en twee weken lang testen. Na afloop komt het prototype weer terug naar Delft en krijgt het een vaste plek in de Green Village. Zo kan het door toekomstige studenten nog verder onderzocht en doorontwikkeld worden.

Beoordelen en coachen
Adviseurs van DGMR helpen het team toewerken naar een succesvolle bouw van het prototype. Voor bouwfysica, duurzaamheid en brandveiligheid beoordelen ze de oplossingen die studenten aandragen. En ze coachen de studenten om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. Het doel is het Delftse team te overtreffen dat in 2014 tijdens de Solar Decathlon maar liefst vijf prijzen won.

Een bijzondere manier van kennisdeling en kennisontwikkeling voor DGMR, naast de interessante stage- en afstudeerplekken voor bijvoorbeeld Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en TU Delft die DGMR al jaren aanbiedt.