Brandveiligheid in schoolgebouwen

Veiligheid in het algemeen, en brandveiligheid in het bijzonder, is één van de eerste vereisten waar je aan denkt in relatie tot onderwijsgebouwen. Echter, met name in bestaande gebouwen, is de realiteit anders.

Elk gebouw dient veilig te zijn, maar vooral scholen zouden alles tot in detail geregeld moeten hebben, met name omdat daar veel kinderen aanwezig zijn. De school heeft hiermee een grote verantwoordelijkheid. Directeuren, bestuurders en leraren voelen deze verantwoordelijkheid, maar kunnen wij van hun verwachten dat zij in dit specialistisch werkgebied deskundig kunnen optreden? Natuurlijk niet, maar wat wij wel van hen kunnen verwachten is dat zij er zorg voor dragen dat deskundigen hier aandacht aan besteden en daarna zelf de touwtjes in handen nemen om er zorg voor te dragen dat het gebouw ook veilig blijft.

Brandveiligheid op orde
Renovaties zijn bij uitstek de gelegenheid om ook de brandveiligheid op orde te brengen. Als integrale adviespartner, worden de medewerkers van AlphaConsultancy in toenemende mate al in een vroeg stadium betrokken bij de plannen. Renovaties in schoolgebouwen gaan tegenwoordig ook vaak gepaard met de nodige functionele aanpassingen. Dan is het sowieso zaak de voorschriften opnieuw te toetsen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Toegevoegde waarde zit hem in het toetsen van de brandveiligheidseisen, gekoppeld aan de praktische haalbaarheid ervan. Juist bij functionele aanpassingen, waarbij vaak ook technisch ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn, moet er opnieuw nagedacht worden over zaken als vluchtroutes, brandcompartimentering, goede en juiste routeaanduiding etc.

Uw voordelen?

Kostenbesparing > door in een vroeg stadium mee te denken, worden tijdig tekortkomingen op verschillende terreinen in kaart gebracht en kan de aanpak ervan op elkaar afgestemd worden.

Ontzorging > in de voorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering kijken, denken en praten we mee om fouten te voorkomen. Tot en met een rondgang en afstemming met de brandweer wordt geregeld.

Veiligheid! > een veiligere werk- en verblijfsomgeving voor medewerkers en leerlingen.

Lees meer over de integrale dienstverlening van AlphaConsultancy.