Bio-Beesd

Samen leren, samen spelen, samen lezen, samen rekenen. RoosRos wint architectenselectie Brede School Beesd.

Samen school, een nieuw gebouw, een Brede School. In Beesd gaan de St. Antoniusschool samen met De Lingelaar, met Kinderopvang Kaka en met de bibliotheek in één gebouw. Samen werken en samenwerken.

Kruisbestuiving
RoosRos Architecten heeft de selectie gewonnen voor de nieuwbouw van de Brede School aan het Jeugdplein in Beesd. Aan dit plein zijn nu ook de beide bestaande scholen gehuisvest. Op de locatie van de Lingelaar komt het nieuwe gebouw, naast multifunctioneel centrum Het Klokhuis en tegenover de bibliotheek, die straks meeverhuist naar de Brede School. Dit nieuwe gebouw heeft een multifunctioneel karakter en bevordert het samenwerken en de kruisbestuiving van alle gebruikers. De scholen maken samen gebruik van de algemene ruimtes, zoals de centrale hal en het speellokaal en natuurlijk is er een directe verbinding naar de bibliotheek. Toch zullen beide scholen zichtbaar hun eigen identiteit hebben. Het nieuwe gebouw zal verbonden worden met het Klokhuis en de leerlingen kunnen via een directe verbinding naar de sporthal.

Biobased en klimaatadaptief
De opdrachtgever, gemeente West Betuwe, heeft hoge ambities met de nieuwbouw. Zowel voor het ruimtelijk en multifunctioneel gebruik van de functies in het gebouw, maar vooral voor de maatschappelijke betrokkenheid bij de klimaatverandering. Het nieuwe gebouw zal een biobased en natuur inclusief gebouw worden. Samen met de opdrachtgever, gebruikers en adviseurs zal gezocht worden naar materialen en toepassingen met een zo klein mogelijke impact op onze omgeving en een maximale bijdrage aan de planten- en dierenwereld. Daarnaast zal de nieuwbouw worden gebouwd met herbruikbare materialen of hergebruikte materialen.

Onder één dak
De Brede School wordt gesitueerd aan het nieuwe Cingelplein, een plek waar jong en oud samenkomen, spelen, elkaar treffen en waar ook Het Klokhuis aan ligt. Een autoluw ontmoetingsplein met een groen karakter. Aan de noordzijde zal het groene en natuurlijke speelplein voor de school worden gemaakt, direct aansluitend op de reeds aanwezige openbare speeltuin.

De verschillende functies worden aan elkaar verbonden door een gezamenlijk dak dat als ‘deken’ over de verschillende functies gedrapeerd zal worden. Samen bedenken en ontwerpen we een gebouw voor de kinderen van Beesd, voor de bewoners van Beesd, groot en klein. Samen ontwerpen en bouwen aan Bio-Beesd.