Schooldomein 3: Adaptief Bouwen

Adaptief Bouwen is iets anders dan flexibel bouwen. Flexibel is een bouwkundige manier om handig met ruimten om te kunnen gaan; zo kan een flexibele wand twee klaslokalen verbinden. Flexibel is een facilitair middel, adaptief heeft met visie te maken. Zo weet je eigenlijk niet hoe het gebouw en de ruimten daarin over een aantal jaren gebruikt gaan worden; dus moet je een gebouw bedenken dat mee kan groeien met toekomstige ontwikkelingen, zonder dat er tussentijds dure bouw­kundige aanpassingen nodig zijn. Adaptief heeft met visie te maken. Of zoals de architect Alfonso Wolbert het formuleerde: “de kunst is een onaf gebouw te maken, dat zichzelf kan blijven vormen.” Dat is pas adaptief.