Aandacht voor luchtdichtheid gebouw goed voor comfort, gezondheid en beheersing energielasten

Wie een modern en duurzaam (school)gebouw neerzet, krijgt te maken met steeds uitdagender prestatie-eisen op het gebied van luchtdoorlatendheid. Bovendien is het beperken van luchtlekkages essentieel voor het comfort en de gezondheid van de mensen in het gebouw, de beheersing van energielasten en het langdurig blijven functioneren van de constructie.

“Pas bij oplevering van een gebouw aandacht schenken aan luchtdichtheid, is veel te laat. Bij nieuwbouw en renovatie zijn onaangename verrassingen bij oplevering te voorkomen.” Dat is de boodschap van ingenieurs- en adviesbureau DGMR. In zeven stappen is een luchtdicht gebouw gegarandeerd bereikbaar. Zeker met de zwaardere eisen die BENG vanaf 2019 – 2021 aan het beperken van energieverbruik stelt, is aandacht hiervoor noodzakelijk.

Procesmatige en integrale aanpak
Het realiseren van een luchtdicht gebouw blijkt in de praktijk lastig. Verschillende eisen aan vloeroppervlak, gebouwvolume of geveloppervlak passen niet op elkaar en leiden tot spraakverwarring. Ook ontbreekt in de praktijk vaak een procesmatige en integrale aanpak. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden van hoofdaannemer, kozijnenleverancier, dakdekker en installateur goed op elkaar af te stemmen.

Toekomstbestendigheid
Definieer een ambitieniveau, zo omschrijft DGMR de eerste stap in haar whitepaper over luchtdichtheid. De toekomstbestendigheid van een pand staat hierin centraal. Daaruit volgen de prestatie-eisen en de praktische uitwerking daarvan. Door tijdens de productie en uitvoering controles in te bouwen voorkomen de ontwikkelaars dat ze veel te laat moeten constateren dat de luchtdichtheid niet voldoet. Aanpassingen achteraf zijn vaak lastig in te passen en brengen extra kosten met zich mee.

Voordelen van luchtdichtheid
Het beperken van luchtlekkages in gebouwen is essentieel voor de beheersing van energielasten, het langdurig blijven functioneren van de constructie en het comfort en de gezondheid van mensen in het gebouw. Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) onderstreept vanaf 2019-2021 deze voordelen doordat het primair energieverbruik in gebouwen aan banden wordt gelegd en de kwaliteit van de gebouwschil daarin sterker meeweegt dan in de huidige situatie.  Luchtdichtheid gaat een nog grotere rol spelen dan nu het geval is. Met de whitepaper ‘In 7 stappen een luchtdichte garantie’ neemt DGMR hierop een voorschot. U kunt de whitepaper hier gratis downloaden.