De student centraal op de Christelijke Hogeschool Ede

Hoofd huisvesting en beheer van de Christelijke Hogeschool Ede Henk Langerak en algemeen directeur van Inepro Franc van Veen ontmoet ik in het prachtige atrium van de vernieuwbouw van de hogeschool. Alles ademt aandacht voor de student uit, die centraal staat in het onderwijsproces en de ondersteunende diensten daaromheen.

Henk over de aanleiding: “De CHE is ontstaan uit een fusie tussen drie hogescholen, te weten de Vijverberg, Felua en de Evangelische School voor Journalistiek. Deze locatie ligt centraal in ons voedingsgebied, waarbij we nadrukkelijk een christelijke hogeschool zijn. We zijn in de loop van jaren gegroeid naar 4.000 studenten en 500 medewerkers. Onze studenten zijn vooral christelijk, maar omdat we in de afgelopen dertien jaar al elf keer als de beste hogeschool zijn benoemd, neemt de belangstelling uit de regio toe. Studenten respecteren onze uitgangspunten, maar kiezen voor kwaliteit. Het gebouw is in 1992 neergezet en vervolgens zijn er verschillende ingrepen geweest. In 2015 is het gebouw vernieuwbouwd en heeft het de prachtige uitstraling en transparantie gekregen die het nu heeft. Het hoofdgebouw heeft de naam Spectrum en symboliseert daarmee de veelkleurigheid van de studenten; het lesgebouw heet Prisma waarmee we aangeven dat onze studenten en toekomstige young professionals hun talenten ook weer naar de samenleving brengen. De architect Jeroen Simons van Inbo heeft een transparant en licht gebouw gemaakt dat ruimtelijk aandoet en tegelijkertijd een menselijke maatvoering heeft.”

Lees verder onder de foto

PERSOONLIJKE AANDACHT
“We zijn kleinschalig georganiseerd, omdat persoonlijke aandacht voorop staat. Het hele ontwerp en idee achter de vernieuwbouw is dat onderwijs steeds meer kennisdelen wordt en steeds minder overdrachtelijk voor de klas gebeurt. Vanuit het atrium kom je binnen en vanuit die plek zijn de domeinen te bereiken. In Je vindt er ook een grand café; het restaurant en een winkel waar je eten kunt kopen. Voor 2014 was de entree weggedrukt en donker. De opdracht aan architect en binnenhuisarchitect Odetta Ex uit Nieuwegein was een entree te maken waar je gezien werd, zonder dat het te groot aan zou voelen. De receptie heeft de hal in beheer en de telefoniste is de gastvrouw. Je doet hier kennis op, maar je ontwikkelt je ook in je toekomstige bijdrage aan de samenleving. Ons onderwijs is in drie domeinen georganiseerd en telt tien opleidingen. Elk domein heeft een eigen hart, net zoals de diensten, waar medewerkers en leveranciers elkaar kunnen ontmoeten. De algemene ruimten lopen door elkaar heen en vaklokalen zijn per vakgebied geroosterd. Een vakgebied als communicatie heeft een radiostudio en een ruimte voor grafische vormgeving en zo heeft gezondheidszorg ook eigen vaklokalen. Verder willen we een flexibele organisatie zijn en werken we vanaf 2015 activiteit gerelateerd. Het gebouw nodigt uit en faciliteert het onderwijsproces dat steeds meer dienstverlenend is.”

Lees verder onder de foto

VOORTDURENDE INNOVATIE
Henk verder: “Wanneer je de student centraal stelt ontwikkel je van een klassieke organisatie met eigen rollen en plekken voor medewerkers naar meer procesmatig werken. Wat heeft de student nodig en hoe faciliteer je dat op de meest effectieve en efficiënte manier? Je ziet instituten als de LOI en NCOI snel schakelen en maatwerk regelen. Onze usp’s zijn persoonlijke aandacht en kwalitatief onderwijs. Als een student kan kiezen tussen twee jaar LOI of vier jaar onze hogeschool, wat kiest hij dan? Dat vraagt om maatwerk en voortdurende innovatie. Voorheen hadden we vaststaande curricula, nu heb je soms nog maar de helft van het aantal vakken nodig om een diploma te halen; daar moet je op inspelen. Dat vraagt om een integrale manier van denken vanuit de verschillende processen. We moeten mee gaan in het proces naar de autonomie van de student; dat raakt direct aan het bestaansrecht van de instelling.”

Lees verder onder de foto

CASHLESS BETALEN
Franc van Veen vult aan: “Onze relatie met de Christelijke Hogeschool gaat al ruim tien jaar terug. Het begon met een vraag over cash-less betalen.” Henk knikt: “We wilden geen contant geld meer in de hogeschool. Diensten die je aan studenten wilt aanbieden is mooi, maar hoe regel je het betaalverkeer? Dan kom je ook met vragen over pauzetijden, verkeersstromen, een brede openstelling van de kantine en het regelen van het printen en kopiëren. Tegelijkertijd wil je ook controle krijgen op de eigen kosten, die we vervolgens kunnen doorbelasten. Inepro is een betrouwbare leverancier van registratie- en betaalsystemen en voelde ons goed aan. Franc knikt: “We hebben een gesloten betaalsysteem binnen de school ontwikkeld, als een elektronische wolk waarbij studenten geld op hun kaart kunnen laden om daar vervolgens allerlei handelingen mee te verrichten, zoals registreren, kopiëren, eten en koffiedrinken. We hebben een app ontwikkeld waarmee ze op hun mobiele telefoon het saldo in de gaten kunnen houden en tijdig kunnen bijstorten. De student waardeert heel erg dat ze met één pas in de hele school terecht kunnen.” Tot slot lopen we langs de MOX, een winkel waar leerlingen boodschappen kunnen doen wanneer ze thuis willen koken. Maar ernaast ligt het restaurant waar het menu voor die avond staat aangegeven. Het is duidelijk: de CHE stelt de student centraal.