Wat kost het bouwen van een school?

Snel inzicht in de investeringen voor een nieuwe school in het PO, VO of (V)SO is mogelijk via de gratis kostenconfigurator van HEVO.

De kostenconfigurator nieuwbouw school
In de tool is het mogelijk om zelf de kwaliteitsniveaus te bepalen als Bouwbesluit, Frisse Scholen 2021, Kwaliteitskader Huisvesting of specifieke zaken zoals ‘exploitatiegericht bouwen’. Ook heeft HEVO inzichtelijk gemaakt wat de stap van bijna energieneutraal (BENG) naar energieneutraal (ENG) kost.

In het programma kunnen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de gewenst klasse ten behoeve van het binnenklimaat (energie, luchtkwaliteit, thermisch, visueel en akoestisch comfort) en kan worden berekend wat daarvan de meerkosten zijn. Verder kunnen nog andere keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld aluminium kozijnen in plaats van houten kozijnen, of het aanbrengen van elektrische zonwering.

Open gesprek kosten nieuwbouw school
HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw van schoolgebouwen.

BENG en ENG regelgeving
Het is mogelijk om de impact hiervan (zelf) concreet zichtbaar te maken met de HEVO-kostenconfiguratoren. In onze nieuwbouw kostenconfigurator onderwijs voor het jaar 2023 (prijspeil 1 januari 2023) is de BENG-regelgeving standaard opgenomen en is het mogelijk om de optie van energieneutraliteit (ENG) te kwantificeren.

Wilt u de nieuwbouw kostenconfigurator kosteloos ontvangen?
Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de kostenconfigurator nieuwbouw 2023 kosteloos bij ons opvragen via office@hevo.nl.