Geluid op school en de impact ervan op leren en het welzijn van leraren

Het Future Classroom Lab lanceert, in samenwerking met Saint-Gobain Ecophon, een onderzoek naar het welzijn van leraren op middelbare scholen, met bijzondere aandacht voor de impact van de akoestiek in de klas. Welke invloed heeft dit op het werk en de fysieke- en mentale gezondheid van docenten?

Als we willen dat scholen kinderen de best mogelijke voorbereiding op het leven bieden, moeten we zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de leraren – de meest waardevolle troeven van scholen. Zij zijn een grote factor in het begeleiden van leerlingen op hun reis naar kennis en zelfverbetering. Met dit onderzoek willen we de mening van leraren horen over hun werkomgeving, met name met betrekking tot geluid en akoestiek. We kijken er naar uit om meer te leren over de impact van verschillende leeractiviteiten en onderwijsstijlen op het geluidsniveau in de klas. Daarnaast onderzoeken we ook het effect van verschillende soorten onderwijsapparatuur op de akoestiek.

Ten slotte gaan we buiten de omtrek van het schoolplein en onderzoeken we hoe de locatie van de school in de stad invloed heeft op de sfeer in de klas. Deze speciale aandacht voor akoestiek komt voort uit de relatie tussen schoolinnovatie en fysiek en mentaal welzijn. Hoewel we innovatieve onderwijs- en leermethoden promoten, willen we alert blijven op de veranderingen in het ontwerp van de ruimte die nodig kunnen zijn om ervoor te zorgen dat docenten over de nieuwe voorwaarden beschikken die nodig zijn om deze nieuwe methoden toe te passen.

Als het om onderwijs gaat, is de heersende opvatting dat leerlingen in de 21e eeuw de kans moeten krijgen om actiever in de klas te zijn, zich vaker uit te drukken, te discussiëren en te debatteren met hun leeftijdsgenoten. Dit suggereert dat de toekomst van scholen ligt in een richting die nog meer activiteit en lawaai met zich meebrengt. Hoe kunnen docenten hiermee omgaan? Hoe upgraden we onderwijsomgevingen om te voldoen aan de eisen van de toekomst en tegelijkertijd te zorgen voor de meest waardevolle bezittingen van scholen: de leraren.

Als u een leraar in het middelbaar onderwijs of een schoolleider bent, vul dan onze enquête in, beschikbaar in 12 talen, en vertel het ons. Wij luisteren!