Steeds hogere duurzaamheidsambities voor scholen

Bij DGMR krijgen wij vanuit scholen steeds meer vragen op het gebied van duurzaamheid. Natuurlijk staat bij een uitbreiding, verbouwing of nieuwbouwproject nog steeds het geven van goed onderwijs centraal. Maar met de energie- en duurzaamheidsopgave waar we voor staan, zijn thema’s als circulariteit, duurzaamheid en flexibiliteit ook voor scholen steeds belangrijker.

Met een aantal voorbeeldprojecten laten we in ons artikel graag zien wat wij bij DGMR zoal tegenkomen. Wij zien duidelijk hoge ambities bij schoolgebouwprojecten en tonen aan dat er veel mogelijk is. Zo willen steeds meer scholen het goede voorbeeld aan hun leerlingen geven, en zijn ze zich ervan bewust dat een groene omgeving echt kan bijdragen aan het leerproces. Veel scholen leggen de lat steeds hoger en stoppen niet bij een ‘Frisse School’ alleen. Het is fijn om te merken dat scholen zich steeds meer bewust zijn van de mogelijkheden die er zijn om duurzaam, flexibel en comfortabel te bouwen. De ambities worden bij elk project groter. Natuurlijk zijn niet altijd alle vooraf gestelde doelen te behalen. Scholen hebben te maken met budgetten en onderwijseisen. Maar stap voor stap steeds meer duurzame ambities waarmaken, dat is toch een mooi doel!