Aandacht voor akoestiek

Akoestiek heeft een grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet prettig lesgeven en leren in een ruimte waar geluid volop wordt teruggekaatst. Zie je maar eens staande te houden in zo’n situatie, dat lukt zelfs een oude rot in het vak niet. Is akoestiek een ondergeschoven kindje?

Niet bij BREEDVELD. Daar gaan praktische oplossingen voor flexibele ruimteverdeling, een aantrekkelijk ontwerp en een goede akoestiek hand in hand. Met de mobiele wandsystemen van deze fabrikant uit Horssen creëer je de flexibele omgeving waarin perfect geanticipeerd kan worden op veranderingen in het onderwijs. Denk aan groei en krimp en aan het anders inrichten van de leeromgeving. Wil je van twee (of meer) klaslokalen één flexibele ruimte maken of kies je juist voor het multifunctioneel maken van de aula of andere grote ruimte? BREEDVELD is de aangewezen partij. Hoe jouw ideale schoolgebouw er ook uitziet, BREEDVELD zorgt voor oplossingen met focus op esthetiek én akoestiek.

Nadruk op geluidsisolatie

BREEDVELD heeft een schat aan ervaring in het inrichten van noodlokalen en het flexibiliseren van huidige onderwijsruimtes. Denk aan realisatie van een extra lokaal door een deel van de aula flexibel in te richten. De mobiele systemen van de wandenspecialist uit Horssen zijn daarvoor uitermate geschikt, mede omdat de nadruk wordt gelegd op geluidsisolatie. Zo kunnen docenten in rust lesgeven in het extra lokaal terwijl aan de andere kant van de mobiele wand de leerlingen hun tussendoortje nuttigen of spelletjes doen.