STALAD

Wilt u het leerniveau van uw studenten verhogen?

Inrichting speelt een essentiële rol bij het creëren van een goede leeromgeving voor studenten. Een actieve houding tijdens de les stimuleert de hersenontwikkeling, het leervermogen en het concentratievermogen. Het is dus van groot belang dat meubilair aansluit bij het natuurlijk gedrag van studenten.

Met het principe ‘leren is bewegen’ als leidraad richt STALAD uw leeromgeving vernieuwend in. STALAD verzorgt inrichting voor het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs en is daarbij altijd op zoek naar de perfecte balans tussen comfort, ergonomie en design. Zij creëert een stimulerende leeromgeving waarin studenten de kans krijgen om maximaal te presteren.

De kennis van STALAD beperkt zich niet tot klaslokalen alleen. Ook is zij onder meer gespecialiseerd in lerarenkamers, een technasium en vak- en theorielokalen. STALAD vertaalt uw onderwijsvisie naar een inrichtingsplan waarbij elke ruimte speciale aandacht krijgt. STALAD denkt graag met u mee.