Stageplek bij IBM voor alle MVI-leerlingen Cburg College

Zeventien leerlingen van het Cburg College lopen gedurende 9 woensdagen allemaal stage bij IBM. De leerlingen gaan zich tijdens de stage verder verdiepen en ontwikkelen in de door hen gekozen richting Media, Vormgeving & ICT.

Stageplaatsen voor alle MVI-leerlingen
Onder de paraplu van P-TECH, een zesjarig wereldwijd programma, mede gecreëerd door IBM, dat het voorgezet onderwijs, mbo en hbo met elkaar verbindt, biedt IBM dit jaar een stageplaats aan voor alle zeventien vierdejaars leerlingen van het Cburg College die gekozen hebben voor de richting Media, Vormgeving & ICT (MVI). De leerlingen hebben een vaste stagebegeleidster bij IBM. Met haar hebben de leerlingen allemaal een sollicitatiegesprek gevoerd om te inventariseren waar de verschillende interesses van de leerlingen liggen. Op basis daarvan zijn er selecties geweest om te bepalen welke afdelingen van IBM meewerken aan deze stage. De leerlingen lopen 9 woensdagen tussen de herfst- en kerstvakantie stage. Ze worden in groepjes verdeeld over de verschillende afdelingen en voeren tijdens hun stage echte opdrachten uit. Een mooie kans om kennis te maken met deze branche. Het Cburg College is erg blij met deze mooie samenwerking.

Hartelijk ontvangst door IBM voor alle vierdejaars MVI-leerlingen van het Cburg College voor de start van hun stage.

IBM-coaches
Het is de bedoeling dat IBM de komende jaren coaches koppelt aan deze groep leerlingen en dat zij stageplekken voor zowel de vierdejaars als de mbo2-leerlingen van het Cburg College aanbieden. De groep leerlingen die vandaag gestart is met hun stage vormt dus een pilotgroep. Met het begeleiden van de leerlingen in de pilotgroep worden de medewerkers van IBM extra aangemoedigd om taken op zich te nemen in het kader van de maatschappelijke betrokkenheid van IBM in Nederland.

Werken in beroepspleinen
Het Cburg College is een middelbare school voor de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, waar het onderwijsconcept van werken in beroepspleinen optimaal wordt vormgegeven. Hier vindt het praktische deel van de richtingen Media, Vormgeving & ICT, Economie & Ondernemen, en Dienstverlening & Producten plaats. De ontwikkeling van sociale competenties staat centraal en het hebben van een mensgerichte en maatschappelijk betrokken houding wordt aangemoedigd. Sinds dit schooljaar biedt de school ook de mogelijkheid aan de leerlingen om het mbo-niveau 2 te halen.

Cburg College in een bruisend gebied
Het Cburg College bevindt zich in de Sportheldenbuurt in het midden van Zeeburgereiland, herkenbaar aan de drie silo’s. De naam van de school is gebaseerd op het gebied waarin de school zich bevindt, de groene en waterrijke omgeving en tevens centraal, dynamische locatie in Amsterdam. De C staat voor het sociale karakter van de school als ‘community’ en er is ook een kwinkslag te maken in de uitspraak: Zeeburg en Cburg.