Klaslokaal voor de Toekomst

Hoe gaat de wereld er straks uitzien? Hoe bereiden wij jongeren nu voor op een goed bestaan in een omgeving waar technologie meer en meer wordt ingezet? De toekomst is moeilijk voorspelbaar en toch moeten we onze jeugd voorbereiden op nieuwe uitdagingen die we nu niet eens kunnen bedenken.

Scholen hebben een zeer belangrijke rol in bieden van een omgeving waarin gewerkt kan worden aan het onderwijzen van de benodigde kennis en vaardigheden voor de toekomst. We zien in deze context steeds vaker labs ontstaan zoals bijvoorbeeld Techlabs, Skillslabs en Ontdeklabs. In alle gevallen gaat het om een creatieve leeromgeving voor het techniekonderwijs van morgen, waar men aan de slag kan met nieuwe technologieën.

Samen met onze partners De Rekenwinkel en WisMon heeft Presikhaaf Schoolmeubelen kennis en ervaring gebundeld om primair en voortgezet onderwijs scholen van A t/m Z te helpen bij de creatie en realisatie van zo’n Klaslokaal voor de Toekomst. Dat doen we op basis van een duidelijke gezamenlijke visie gericht op duurzaamheid, inhoud en samenhang ten aanzien van het leerproces en de leeromgeving voor Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL).

Voor meer informatie www.schoolmeubelen.com.