Schooljudo is leren (door te) stoeien

Schooldomein heeft een nieuwe partner: het team van Schooljudo! Schooljudo levert een belangrijke bijdrage aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Voor alle leerlingen, voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Met echte judomatten en complete Schooljudopakken wordt de gymzaal van de school omgetoverd tot een dojo waardoor een totaalbeleving ontstaat. Afgelopen schooljaar deden 400 basisscholen en 36.000 kinderen aan Schooljudo.

Bij Schooljudo draait het om 6 essentiële thema’s; vertrouwen, respect, beheersing, samenwerken, weerbaarheid en discipline. Er is ook een zevende waarde. Plezier. De katalysator van de rest. Schooljudo werkt met een doorlopende leerlijn van 6 jaar voor de hele school. Ieder jaar wordt er ingezoomd op 1 waarde. Het jaarprogramma bestaat uit:

 • 1 introductieles door een gediplomeerde Entertrainer;
 • 4 weken actief werken aan de waarde op de judomat inclusief Entertrainer en judopakken;
 • een workshop voor het team van leerkrachten om hen te inspireren om met de Schooljudo-waarden aan de slag te gaan;
 • een waarden-toolbox waar de groepsleerkracht zelf inspiratie, onder andere beweeg- en praatlessen, uit kan halen.

Lees verder onder de foto

7 redenen om voor Schooljudo te kiezen

 1. Schooljudo sluit aan op het (anti-pest)beleid en als onderdeel van het sociaal- emotionele ontwikkelingsplan.
 2. Schooljudo staat als ‘Gezonde School-activiteit’ op de menukaart van de Gezonde School.
 3. Een commitment van meerdere jaren bespaart de organisatie tijd.
 4. En een langer commitment zorgt voor extra korting.
 5. Schooljudo draagt bij aan een veilig schoolklimaat.
 6. De school krijgt ter profilering een “Schooljudo-school” gevelbordje cadeau waarmee het commitment aan de zeven waarden zichtbaar wordt.
 7. Scholen beoordelen Schooljudo gemiddeld met een 9!

Kijk voor meer informatie op schooljudo.nl.