Schooldomein 3: Duurzaam en circulair inrichten

Inmiddels liggen die twee begrippen behoorlijk in elkaars verlengde. Zeker wanneer het over leveranciers van meubilair, vloeren en akoestische plafonds gaat en de inrichters van een groene binnen- en buitenomgeving. De duurzame opdrachtgever begint per definitie al met Re-think en het inventariseren wat er is en tegen hetzelfde kwaliteitsniveau of meer nog te hergebruiken is. Re-use, repair en refurbish, wanneer dat mogelijk is, gecombineerd met nieuwe circulaire elementen. Daarnaast staat de inrichting van een duurzame leer- en werkomgeving niet meer achteraan de lineaire benadering van een vernieuwbouw of renovatie, maar vooraan de cirkel van een duurzame beleving. Het begint bij de beleving van de plek voor de huidige en toekomstige gebruiker en daarom worden bij steeds meer projecten landschapsarchitectuur, architectuur en interieurarchitectuur in samenhang opgepakt. Dat is goed, dat is duurzaam en dat is de toekomst!