Schooldomein 2: Optimaal Beleven

Optimaal Beleven lukt pas echt wanneer je de huisvestingsopgave vanuit de omgeving benadert. De verbinding met de omgeving is belangrijk, zowel ruimtelijk als maatschappelijk. Dat betekent ook aandacht voor de inrichting van de buitenomgeving. Niet alleen als ruimte om te spelen, maar ook om spelend te leren en de verbinding met de natuur te maken. Dat vraagt niet alleen om professioneel opdrachtgeverschap, maar ook opdrachtgevers met visie die samen met hun stakeholders een mooie en duurzame voorziening voor de komende generaties realiseren. Dat is een voorwaarde voor Optimaal Beleven!