Schooldomein 1: Duurzaam en Circulair ontwerpen

Dat vraagt van alle betrokken partijen om een hele andere mindset en de bereidheid om de consequenties van duurzaam en circulair ontwerpen en bouwen te aanvaarden. Echt circulair ontwerpen betekent ook vooraf een oogstkaart opstellen, zodat de hergebruikwaarde van materialen vooraf in kaart is gebracht. Het betekent ook dat de omgeving meedoet: licht, lucht, groen, water en energie; het vormt allemaal onderdeel van de circulaire economie. We staan nog maar aan het begin van de transitie. Volgens de experts in dit themanummer: 92% van de materialen wordt niet in de omgeving geoogst. Kortom; veel kansen, maar je moet ze wel samen willen pakken!