Duurzaam en circulair ontwerpen van schooltuinen

De missie van onze firma Schooltuinen is het ontwerpen en aanleggen van duurzame en circulaire schoolpleinen. De definitie ‘groen schoolplein’ wordt in onze maatschappij op allerlei wijzen geïnterpreteerd. De werkelijke definitie is: “Een groen schoolplein is een klimaatbestendige, gezonde en natuurrijke speel- en leeromgeving. Het plein maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur door buiten te spelen én te leren. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen.”