Schooldakrevolutie wil in 6 jaar tijd 6800 geschikte schooldaken van zonnepanelen voorzien

Recent stuurde minister Kajsa Ollongren een brief aan alle schoolbesturen in Nederland. Hierin adviseert ze scholen om aan de slag te gaan met verduurzaming en de Schooldakrevolutie. Niet eerder heeft het kabinet op deze manier besturen aangezet tot actie. In de brief staan verschillende initiatieven die scholen helpen om te verduurzamen. Ook ziet het Rijk de Schooldakrevolutie als de onafhankelijke partij die scholen helpt lege schooldaken te voorzien van zonnestroom.