Realisatie onderwijs voor vluchtelingen Nijmegen

De 565 kinderen van vluchtelingen die tijdelijk verblijven op de noodopvanglocatie van het COA op Heumensoord, gingen na de kerstvakantie naar een speciaal voor hen ingerichte school. Zij krijgen basis- en voortgezet onderwijs in een schoolgebouw aan de Streekweg in Nijmegen. Dit pand moest in sneltreinvaart gereed worden gemaakt.

Door vertraagde asielprocedures verblijven asielzoekers weken of maanden langer dan gepland in noodopvang Heumensoord, waar nu bijna 3.000 vluchtelingen zitten. Kinderen van vluchtelingen hebben volgens internationale afspraken over mensenrechten recht op onderwijs. Evenals Nederlandse kinderen zijn zij in de leeftijd van 5 tot 18 jaar leerplichtig.

De gemeenten Nijmegen en Heumen, Stichting Conexus, Scholengroep Rijk van Nijmegen en COA tekenden voor de oprichting van de school. Zij vinden het belangrijk dat de vluchtelingenkinderen zo snel mogelijk naar school kunnen en hun ontwikkeling weer kunnen oppakken.

Het voormalige schoolgebouw van het Mondialcollege stond sinds kort leeg. Deze locatie voldeed aan de belangrijkste eisen, maar moest nog wel worden aangepast zodat er voldoende lokalen en faciliteiten zijn om 20-25 groepen basisonderwijs en 12 groepen voortgezet onderwijs te faciliteren. HEVO verzorgde het projectmanagement van deze aanpassingen. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van HEVO.