OIII architecten aan de slag bij Martinuscollege in Grootebroek

Het Martinuscollege in Grootebroek zal de komende jaren een transformatie ondergaan, waarbij OIII architecten in samenwerking met de gebruikers gestalte geeft aan een nieuwe leeromgeving.

De ambitie een inspirerende leergemeenschap te zijn waarin de leerling centraal staat heeft bij het Martinuscollege een bijzondere extra dimensie; de school is één van de weinige waar alle typen voortgezet onderwijs onder een dak samen zijn. Wij beschouwen dit als kwaliteit die in de ruimtelijke organisatie en vormgeving optimaal tot uitdrukking moet worden gebracht. Een van de nadelen van het Nederlandse onderwijssysteem is dat kinderen na de basisschool in verschillende “niveaus” worden ingedeeld. Deze verschillende groepen krijgen daarna vaak weinig met elkaar te maken. Tegen de achtergrond van de maatschappelijke versnippering zou je het model van het Martinuscollege kunnen zien als een kans. Leerlingen van verschillende onderwijstypen houden contact met elkaar, en er ontstaan mogelijkheden voor allerlei vormen van synergie en onderlinge inspiratie. Daarnaast is het hanteren van een selectie in niveaus, van laag tot hoog, voor veel kinderen weinig motiverend. In het ontwerp zouden wij streven naar een organisatie die uitgaat van verschillende talenten in plaats van verschillende niveaus.

Bij de onderwijsvisie van het Martinuscollege is het principe van “klein binnen groot” uitgewerkt door voor de verschillende onderwijstypen 5 “huizen” te maken. Deze huizen zijn de thuisbasis, waar leerlingen een grotere mate van beschutting en vertrouwelijkheid hebben. De inrichting zal de ambitie om een professionele leergemeenschap te zijn ondersteunen door plekken te creëren waar leerlingen kunnen samenwerken, individueel werken of in stilte kunnen concentreren. De leerlingen bepalen mee hoe hun huis er uit gaat zien en wat zij aan (leer-)plekken nodig hebben. Daardoor krijgt deze plek een eigen identiteit. Deze plekken zullen het onderwijsconcept ondersteunen.