Nieuwbouw Scala College

De huisvesting van het Scala College aan de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn is 40 jaar oud en daarmee aan het eind van z’n levensduur. Omdat de bestaande locatie interessant is voor woningbouw en renovatie hoge kosten met zich meebrengt wordt een andere bestaande schoollocatie getransformeerd tot nieuwe huisvesting.

Kees Jongelie, architect en directeur bij Topos, is vanaf het begin betrokken. “Op de nieuwe locatie staat al een school met gymzalen. Die wordt deels gesloopt en uitgebreid met nieuwbouw. Op die manier werken we zo circulair mogelijk.” Renoveren betekent niet dat de oude school zichtbaar blijft. “Juist niet,” licht Kees toe, “want we willen dat de leerlingen straks echt in een nieuwe school les krijgen. Het wordt één geheel en alles zal nieuw aanvoelen.”

Het nieuwe gebouw biedt een antwoord op het onderwijs van de toekomst. Het wordt ingedeeld in domeinen waarbij ieder domein de thuisbasis vormt van de leerling. Het ontwerp van de centrale ontmoetingsruimte is daarom extra belangrijk. “In de centrale hal en aula willen we leerlingen laten voelen dat ze uit hun domein stappen”, licht Kees toe. “Een plek waar ze even niet aan leren of school hoeven te denken, maar kunnen chillen, kletsen en ontmoeten.”

Het Scala College is een LOOT-school, één van de dertig Topsport Talentscholen van Nederland. Aangrenzend aan het nieuwe schoolgebouw komt een nieuwe sporthal, met daarin alle faciliteiten die nodig zijn om school en sport zo goed mogelijk te combineren.