Nieuwbouw Bossche Vakschool

Gefaseerd slopen en nieuw bouwen terwijl het onderwijs doorgaat. Met als resultaat een modern gebouw dat het beroepsgerichte onderwijs en de samenwerking met bedrijven faciliteert en leerlingen en leraren, die trots zijn op hun nieuwe leer- en werkomgeving.